Про заповідник

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське городище» створений з метою охорони, популяризації та всебічного наукового вивчення унікальних археологічних пам’яток.
Назва Заповідника походить від основної його пам’ятки –  пам’ятки археології національного значення Городища ІХ – ХІ ст. в с. Стільсько (охор. №130019-Н), що є рештками величезного ранньосередньовічного міста, розквіт якого припав на ІХ – XІ ст.
У довкіллі Стільського городища виявлені та досліджуються унікальні пам’ятки, які співіснували з городищем: поселення, скельний комплекс “Диравець” та  городище-святилище у с. Ілів, а також велика кількість різночасових археологічних пам’яток та пам’яток історії, в числі яких – печерні комплекси на північній околиці м. Миколаїв, які в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. були частиною Миколаїв-Розвадівського передмостового укріплення та залишки земляної греблі на р. Колодниці у с. Дуброва, яку за результатами проведених шурфувань можна датувати ХІХ ст. Навколо Ілівського та Стільського городищ відкриті рештки давніх курганних некрополів, що датуються періодом від ІІІ тис. до н.е. до ранньої княжої доби.
Перші відомості про городище у с. Стільське зібрав місцевий історик і краєзнавець Василь Дереш, який склав окомірний план пам’ятки, зібрав підйомний археологічний матеріал та записав низку переказів і легенд про часи існування давнього граду.
У 1981 р. з ініціативи голови виконкому Стільської сільської ради Ярослава Кулачковського та за фінансової підтримки заступника голови Львівської обласної організації Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури Ігоря Кудина, на території городища було розпочато археологічні дослідження, якими керував Орест Корчинський.
Зважаючи на особливу наукову, історичну та культурну цінність Стільського городища і одночасових пам’яток з території Верхнього Подністров’я, а також підтримку провідних учених країни Академія наук Української РСР у 1987 р. створила постійно діючу Верхньодністрянську археологічну експедицію і затвердила багатолітню програму наукових досліджень. У складі експедицій, які досліджували Стільський історико-археологічний комплекс, працювали відомі львівські археологи Михайло Филипчук, Володимир Шишак, Дмитро Павлів, Володимир Петегирич та Олександр Овчінніков.