Про заповідник

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Стільське городище» створений з метою охорони, популяризації та всебічного наукового вивчення унікальних археологічних пам’яток.
Назва Заповідника походить від основної його пам’ятки – Стільського городища, що є рештками величезного ранньосередньовічного міста VIII – X ст., розташованого у центрі слов’янського світу на перехресті важливих трансконтинентальних шляхів, що вели з мусульманського сходу у Західну Європу та з півночі через Карпатські перевали у Паннонську долину та Середземномор’я.
У довкіллі Стільського городища виявлені та досліджуються унікальні пам’ятки, які співіснували з городищем: скельний комплекс “Диравець” та історична гребля у с. Дуброва, а також городище-святилище у с. Ілів та комплекс скельних храмів на північній околиці м. Миколаїв Львівської області. Навколо Ілівського та Стільського городищ відкриті рештки давніх курганних некрополів, що датуються періодом від ІІІ тис. до н.е. до ранньої княжої доби.
Перші відомості про городище у с. Стільське зібрав місцевий історик і краєзнавець Василь Дереш, який склав окомірний план пам’ятки, зібрав підйомний археологічний матеріал та записав низку переказів і легенд про часи існування давнього граду.
У 1981 р. з ініціативи голови виконкому Стільської сільської ради Ярослава Кулачковського та за фінансової підтримки заступника голови Львівської обласної організації Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури Ігоря Кудина, на території городища було розпочато археологічні дослідження, якими керував Орест Корчинський.
Зважаючи на особливу наукову, історичну та культурну цінність Стільського городища і одночасових пам’яток з території Верхнього Подністров’я, а також підтримку провідних учених країни Академія наук Української РСР у 1987 р. створила постійно діючу Верхньодністрянську археологічну експедицію і затвердила багатолітню програму наукових досліджень. У складі експедиції працювали львівські археологи Михайло Филипчук та Володимир Шишак.